BASIN BÜLTENİ (2022/3)

BASIN BÜLTENİ (2022/3)

Türk Fındığı yetiştiği ekoloji itibariyle Türkiye’yi, Dünya Üretiminde birincilikte konumlandırmaktadır.

            Ülkemizin Tarımsal Ürün ihracatında yıllardır en büyük payı alan Türk Fındığı, son 20 yılda özellikle sahada yapılan yerinde tanıtım faaliyetleri ile daha fazla büyümüş, sektörün bu şekilde büyümesi ülkemiz ihracat kapasitesinin artmasına ve bundan sağlanan milli refahın da ülkemiz tarım sektörüne dolayısıyla ekonomik dengelerin ülkemiz lehine değişmesine çok önemli katkılar sağladığı görülmüştür.

            Fındık ihracatından yıllardır kesilen payların Fındık Tanıtım Grubu çalışmalarının temelini oluşturması ve kaynağında kesilen bu payların, Türk Fındık İhracatının artmasına çok önemli katkıları olduğunu Sizlere bir örnekle belirtmek istiyoruz.

            2005 Yılı Türkiye Fındık İhracat rakamlarına bakıldığında 1. İtalya, 2. Almanya, 3, Fransa, 4. Belçika, 5. İsviçre, 6. Hollanda ilk sıraları yer almakta iken,

            2021 Yılında ise Türkiye Fındık ihracatında; 1. Almanya, 2. İtalya, 3. Fransa, 4. Polonya, 5. Hollanda, 6. Çin yer almaktadır.

            Görüldüğü üzere 2005 ve 2021 Yıllarının kıyaslamasına bakıldığında genel çoğunluk Kıta Avrupası ülkelerinden oluşmakta iken 2021 yılında 6. Sıraya yükselen bir Asya ülkesi yani Çin Halk Cumhuriyeti görüleceği üzere üst sıralarda yerini almıştır. Şuna dikkatinizi çekmek istiyorum: Çin’e 2005 Yılında fındık ihracatımız 583.400 Kg.-6.402.499 $ iken 2021 yılında 11.054.784 Kg.-79.517.153 $’a yükselmiştir. Bu başarının yegane mimari Fındık Tanıtım Grubunun bizatihi sahada çok yıllar boyunca yaptığı meşakkatli çalışmalardır. Fındık Tanıtım Grubu, Çin’de fındığın karşılığının bulunmamasından dolayı isim arayış yarışmalarından, ülkenin kültürel özelliklerine uygun tatlar, alışkanlıklar üzerinde de yerel ortaklarla büyük çalışmalar yürütmüştür. Fındık Tanıtım Grubu, bizatihi Çin’de ofis açarak çalışmaları sürdürülebilir kılmıştır. Bu çalışmaların karşılığı da takdir edersiniz ki uzun yılların sonucunda alınmış bulunmaktadır.

Çin’e gerçekleştirilen ihracatta yaşanan rekor artışın, söz konusu ülkede çikolata ve fındık kreması gibi ürünlerine artan ilginin bir kanıtı olduğu, diğer taraftan, uluslararası önemli imalatçıların son yıllarda Çin’de yaptıkları yatırımların Türk Fındığı için önemli bir potansiyel oluşturduğu görülmüştür. FTG tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerden elde edilen kazanımların belirgin birşekilde görülmeye başlandığı yukarda anlatmaya çalıştığımız rakamlarla teyit edilecektir. FTG bu anlamda çok uzun yıllar önce çizdiği çok önemli vizyonla Çin Halk Cumhuriyeti’nin büyük fındık ithalatçısı ülkeler arasına gireceğini tahmin etmiş ve FTG, bu misyonu yerine getirmek amacıyla çalışmalarına var gücüyle devam etmiştir.

FTG tarafından geçmiş yıllarda özellikle ürünlerinde Türk fındığı kullanan veya kullanma potansiyeli bulunan imalatçı firmalara odaklanılarak, çikolata, şekerleme, dondurma ve çerez sektörlerinin önde gelen firmalarına AR-GE desteği verilmiş ve kendileri ile ortak promosyon faaliyetleri yürütülmüştür. Diğer taraftan, gıda profesyonellerine yönelik olarak tüm ülke çapında çok sayıda bilgilendirici seminer organize edilmiş, sektörün önemli fuarlarına iştirak edilmiş ve tüketiciler arasında Türk fındığı bilinirliğini artırmak adına önemli dergiler ve ofis binalarında reklamlar yayımlanmıştır.

            Görüldüğü üzere Türk Fındığının tanıtımı için kurulan Fındık Tanıtım Grubu sadece bir ülkede yaptığı tanıtım faaliyetleri ile Türk Fındık İhracatında devasa bir artış yaratmıştır. Bunun devam ettirilmesi gerekmektedir. Ülkemizin, gelişmekte olan ülkeler sıralamasında daha yukarılara sıçraması için tarımdan daha fazla gelir elde etmesi gerekmektedir. Fındık gibi Dünya Liderliğini koruyan bir ülke olarak daha fazla üretim ve daha fazla satış odaklı faaliyete dönük olarak Fındık Tanıtım Grubunun bir an önce faaliyetlerine başlaması gerekmektedir.

            Burada dikkate çekmek istediğimiz konu şudur: Fındık ihracatından yapılan kesintilerle bu başarı elde edilmiştir. Kendi kaynaklarıyla fındık ihracatçısı yeni pazarlar bulma imkanına erişmiştir. Ancak bu başarılı çalışmalar yeni bir politika değişikliği ile akamete uğramış ve Türkiye Tanıtım Grubuna devredilmiş, sonrasında da Türkiye Tanıtım Fonu’da lağvedilerek bunca yıl yapılan meşakkatli çalışmalar sonuçsuz kalmıştır. Türk Fındık sektörünün ilerlemesine katkı sağlayan bu örnek çalışmanın bir an önce yürürlüğe konularak Türk Fındığının yeni pazarlara yelken açmasının yolu açılmalıdır. Bu çok zor değildir. Aynı başarının başka ülke pazarları için olabileceği de malumlarınızdır. Hele hele Türk Fındığının sağlığa olan etkilerinin her geçen gün arttığı Dünya insanlarının sağlıklı atıştırmalıklara olan ilgisi düşünüldüğünde yeni bir başarı hikayesini Türk Fındık Sektörü yazmaya taliplidir. Bunun için yine yeniden Fındık Tanıtım Grubu faaliyetlerinin yürürlüğe konulmasının önemini kamuoyunun dikkatine sunmak istiyoruz. Konuyla ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri ile ilgili girişimlerimiz devam etmekte olup, en kısa zamanda Türk Fındığı’nın tanıtılacağı ve her zaman dile getirdiğimiz üzere Dünya’da hala Fındığı tanımayan insanlar olduğu düşünüldüğünde alınacak daha çok yolumuzun olduğunu düşünüyoruz. Bunu yapabilmenin en önemli yolunun ise Fındık Tanıtım Grubunun tekrar faaliyete geçirilerek yapılabileceğini fındık sektörünün tüm kesimleri ile paylaşmanın ve hep birlikte hareket ederek bunu yapabileceğimizi kamuoyu ile paylaşmayı uygun bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Giresun, 10.04.2022

 

                                                                                                   Saygılarımızla,

                                                                                             Yönetim Kurulu Başkanı  

                                                                                                   Hamza BÖLÜK