2022 yılı Genel Kurul toplantısına üyelerin katılımı

2022 yılı Genel Kurul toplantısına üyelerin katılımı

ULUSAL FINDIK KONSEYİ

GENEL KURUL İLANI

 

“Ulusal Fındık Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik” in 12.maddesi hükmünce yılda bir defa yapılması gereken genel kurul toplantımız aşağıda belirtilen yer, zaman ve gündemle yapılacaktır.

 

Tarih: 24 Aralık 2022 Cumartesi

Saat:14.00

Yer: Giresun Ticaret Borsası

Gündem

  • Divan Teşekkülü
  • Açılış,
  • 2022 ve 2023 Yılı Tahmini gelir ve gider bütçelerinin onaylanması,
  • 2021 Yılı Kesin Hesabının İbrası,
  • Yönetim Kurulunun Topyekûn İbrası,
  • Dilek ve Temenniler

 

NOT: İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda aynı gündem ile aynı saat ve yerde, 31 Aralık 2022 günü çoğunluk aranmadan toplanılacaktır.